Præsentation

Uddannelse & erhvervserfaring

 

Jeg er født og opvokset lidt uden for København og har læst til cand. ling. merc i tysk på Handelshøjskolen i København (nu: CBS) og cand. mag. i dansk på Syddansk Universitet, hvor jeg også har taget Skrivekunst på Åben Uddannelse.

 

I over 20 år har jeg boet og arbejdet i Tyskland som selvstændig, beskikket oversætter og oversat i begge sprogretninger inden for et bredt spektrum af tekster fra teknisk og juridisk oversættelse over salgstekster til kultur og turisme.

Samtidig har jeg undervist i dansk sprog, litteratur, kultur og samfund på universiteterne Køln og Bonn samt diverse aftenskoler. Arbejdet som dansklektor om­fattede også at arrangere besøg og oplæsningsarrangementer med danske forfattere, ofte i sam­arbejde med danske kulturinstitutioner, tyske forlag eller kolleger på andre universiteter.

Jeg har således et godt kendskab ikke blot til det tyske sprog, men også til det tyske samfund. Samtidig forudsatte arbejdet en stadig kontakt med Danmark for at holde sig ajour med udviklingen.

Efter tilbagekomsten til Danmark kan jeg nu med denne baggrund tilbyde oversættelser i begge sprogretninger mellem dansk og tysk.

Jeg er fortsat beskikket som oversætter i Tyskland og kan bekræfte oversættelser til tyske myndigheder.